Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Αν ο πελάτης δεν είναι εγεγραμμένος, υπάρχουν δεδομένα στα κατάστημα που αφορούν την συγκεκριμένη διεύθυνση email. Δείτε τις πληροφορίες που μπορούμε να δούμε από τις παραγγελίες.


Το Email σας

Πως δουλεύει;

Θα λάβετε email που θα περιέχει ένα σύνδεσμο. Με κλικ στον σύνδεσμο θα δείτε όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς. Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργόε για χρονικό διάστημα 5 ωρών.