Διόρθωση Δεδομένων

Χρησιμοποιείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερώσετε τα δεδομένα αν δεν είναι ακριβή.

Φορητικότητα Δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στο κατάστημα μας.


Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να ζητήσετε αναφορά με τα δεδομένα που κρατάμε για εσάς.


Δεδομένα για αφαίρεση

Χρησιμοποιείστε αυτή την επιλογή για αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων από το κατάστημά μας. Σας υπενθυμίζουμε, ότι αυτή η διαδικασία θα διαγράψει το λογαριασμό σας, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μέλλον..